ROI Calculator

Arbeidskosten

Dit moet onder meer de volledige kosten van arbeid, belastingen en voordelen bevatten, plus eventuele andere werkgeversbijdragen zoals 401K bijdragen. Voor werknemers in de afdeling waar u deze investeringen implementeert. Sluit Knopinfo
Gemiddelde arbeidskosten per uur:
$0 $200
Hoeveel uren gebruikt u de installatie per dag, vermenigvuldigd met het aantal werknemers dat nodig is om aan de huidige vraag te voldoen. Voorbeeld: Indien u twee zagen hebt die elk gedurende 6 uur per dag functioneren, zal uw totaal aantal werkuren 12 uur zijn. Let erop dat indien u meerdere diensten/dag heeft, u deze uren aan het totaal moet toevoegen. Sluit Knopinfo
Huidig aantal werkuren/dag:
0 500
Dagelijkse Arbeidskosten:

Materiaalkosten

Dit is het gemiddelde van de kosten van het materiaal die de afdeling verwerkt. Gebruik de zelfde kosteneenheid als diegene die u hieronder gebruikt. Sluit Knopinfo
Materiaalkosten (gemiddeld) per strekkende voet/meter, vierkante voet of kubieke meter
$0 $250
Totaal van de grondstoffen die per dag in deze afdeling worden verwerkt. Let er op dat de gemiddelde materiaalkosten in dezelfde eenheid (strekkende voet/meter of kubieke meter) is die u voor de materiaalkosten hierboven hebt gebruikt. Sluit Knopinfo
Totaal strekkende voet/meter, vierkante voet of kubieke meter per dag
0 10.000
Dagelijkse Materiaalkosten Afdeling:

Herbewerkingskosten

Hoeveel stukken worden per dag gemiddeld herbewerkt? Dit betekent stukken die op een verkeerde lengte werden gezaagd of die om andere redenen niet aanvaardbaar waren voor verdere verwerking. Studies suggereren dat er gemiddeld drie tot zeven stukken op honderd incorrect zijn gezaagd wanneer er manuele stopsystemen werden gebruikt. Sluit Knopinfo
Aantal stukken herbewerkt per dag
0 500
Wat is uw schatting van de kosten per herbewerkt stuk? Dit moet de onderbreking van de productie-flow, het werk om het stuk op te sporen en te herbewerken omvatten, samen met de bijkomende materiaalkosten. Sluit Knopinfo
Kosten van elk herbewerkt stuk
$0 $500
Dagelijkse Herbewerkingskosten:

Investering

Let erop om ook de transportkosten, de installatiekosten, afstel- en instelkosten samen met de opleidingskosten op te nemen. Sluit Knopinfo
Totale investering
$0 $500.000
Gebaseerd op uw kennis van de installatie die u wenst te installeren, hoeveel tijd in procent denkt u te zullen besparen?
Geschatte vermindering in werk (in procent)
0% 100%
Afhankelijk van de oplossing die u wilt implementeren, kan uw besparing in materiaal variëren van 3-4% tot zoveel als 30-40%. Het verschil in besparingen in materiaal zal veel indrukwekkender zijn wanneer u defect-optimalisatie gebruikt, door het feit dat u in staat zult zijn om minder duur materiaal aan te kopen en in principe dezelfde opbrengst zult hebben wegens het gemak en de kracht van defectoptimalisatie. Sluit Knopinfo
Geschatte vermindering van de hoeveelheid materiaal dat wordt weggegooid (in procent)
0% 100%
Geschatte vermindering van het aantal herbewerkte stukken per dag (in procent)
0% 100%
Hoeveel dagen per jaar werkt deze afdeling? Indien u stillegt voor onderhoud of andere redenen, is het misschien beter het aantal dagen verminderen. 2015 had 251 werkdagen. Sluit Knopinfo
Werkdagen per jaar
0 365

Resultaten:

Jaarlijkse Besparingen
$21.264,72
per jaar
ROI
177%
netto van waardeverminderingen
Terugbetalingstermijn
6,8 Months
netto van waardeverminderingen

Want to print or save as PDF?

Save this ROI Report

Vrijwaring:

TigerStop levert dit besparingshulpmiddel te goeder trouw als een service aan de klanten om te helpen bij het analyseren van mogelijke kostenbesparingen bij de aankoop en het gebruik van onze producten. Gegevens voor de berekening komen voor verantwoordelijkheid van de gebruiker. We doen geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook over de verstrekte informatie. We wijzen ook elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

WORLDWIDE: P: +1 (360) 254-0661 / F: +1 (360) 260-0755 12909 NE 95TH STREET VANCOUVER, WA 98682-2426

Some components on this page are too large to be used on a screen this small. Please try rotating your screen to the landscape orientation or viewing this page on a larger device.